ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "ЄВРОIНВЕСТ"23754658д/н, Харківська область, д/н, 61180, Харкiв, вул.О.Яроша, 18-А0.062
Закрите акцiонерне товариство "Одеський м'ясокомбiнат"30001967д/н, Одеська область, д/н, 65013, м. Одеса, в.Чорноморського козацтва, 800.506
ТОВ ЗТФ "МIКОМП"21873749д/н, Дніпропетровська область, д/н, 51900, Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, 440.012
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на кiнець звiтного перiоду акцiонерами Товариства є 390 фiзичних осiб.д/н, д/н, д/н99.42
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.