ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.09.201034/15/1/10Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000151658Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.05201480001007400100
Розміщення цінних паперів здійснювалося в процесі приватизації державного майна. Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрішніх та зовнішніх органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, в лiстингу не заявленi. Додаткових емісій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.