ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 

Особлива інформація на 31.08.2010

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Мошура Алла Iванiвна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    31.08.2010  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13888257
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 65104
     Населений пункт мiсто Одеса
     Вулиця, будинок вул. пр. Ак. Глушка, 29
     Міжміський код, телефон та факс (048) 7297111, (048) 7297108
     Електронна поштова адреса SKTBELEM@ukr.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 27.08.2010
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень "Вiдомостi Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення № 159
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 31.08.2010
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення вiдсутнiй
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет