ПАТ "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 13888257
Телефон: (048) 7377119
e-mail: sktbelement@gmail.com
Юридична адреса: проспект Академiка Глушка, 29, м. Одеса, Київський р-н, Україна, 65104
 
Дата розміщення: 22.04.2014

Особлива інформація на 18.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова Наглядової РадиОдношивкiн Владлен АнатолiйовичКЕ, 287729, 02.08.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Одеськiй областi90.239
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової Ради Одношивкiн Владлен Анатолiйович (паспорт: серiя КЕ номер 287729 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Одеськiй областi вiд 02.08.1996 р.) звiльнена 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014 р. З 1994 р. перебував на посадi Голови Наглядової Ради ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ". Одношивкiн Владлен Анатолiйович володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 18181399 акцiй або 90,239 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової РадиГлущенко Андрiй ОлександровичВВ, 326262, 09.02.1998, Шахтарським РВ УМВС України в Донецькiй областi1.586
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової Ради Глущенко Андрiй Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 326262 виданий Шахтарським РВ УМВС України в Донецькiй областi вiд 09.02.1998 р.) звiльнена 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. З 2009 р. перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" . Глущенко Андрiй Олександрович володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 319460 акцiй або 1,586 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової РадиЮрганов Андрiй ОлеговичКК, 346141, 15.10.1999, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi0.00005
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової Ради Юрганов Андрiй Олегович (паспорт: серiя КК номер 346141 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi вiд 15.10.1999 р.) звiльнена 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. З 2010 р. перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ". Юрганов Андрiй Олегович володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 10 акцiй або 0,00005 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоГолова Ревiзiйної комiсiїКапран Людмила ОлександрiвнаКМ, 311030, 12.04.2005, Комiнтернiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi0.074
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Капран Людмила Олександрiвна (паспорт: серiя КМ номер 311030 виданий Комiнтернiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi вiд 12.04.2005 р.) звiльнена 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. З 2008 р. перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ". Капран Людмила Олександрiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 15000 акцiй або 0,074 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїБевзак Катерина ГригорiвнаКК, 117395, 22.10.1998, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi0.00001
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бевзак Катерина Григорiвна (паспорт: КК 117395 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi вiд 22.10.1998 р.) звiльнена 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. З 2008 р. перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ". Бевзак Катерина Григорiвна володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 2 акцiй або 0,00001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїЩербаков Олексiй ВiкторовичКЕ, 579356, 18.03.1997, Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi0.074
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Щербаков Олексiй Вiкторович (паспорт: КЕ 579356 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi вiд 18.03.1997 р.) звiльнена 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. З 2008 р. перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ". Щербаков Олексiй Вiкторович володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 15000 акцiй або 0,074%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноГолова Наглядової радиКолесник Олександр МиколайовичКМ, 492159, 24.10.2007, Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Колесник Олександр Миколайович (паспорт: серiя КМ номер 492159 виданий Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi 24.10.2007) призначено 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: приватний пiдприємець. Рiшення прийнято згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014.
д/нПризначеноСекретар Наглядової радиЗахарченко Анастасiя ВiкторiвнаКМ, 451744, 14.02.2007, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Секретар Наглядової ради Захарченко Анастасiя Вiкторiвна (паспорт: серiя КМ номер 451744 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 14.02.2007) призначено 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: оцiнювач. Рiшення прийнято згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиКовальчук Сергiй ЮрiйовичКК, 598737, 27.03.2001, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Ковальчук Сергiй Юрiйович (паспорт КК 598737 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 27.03.2001) призначено 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: охоронець. Рiшення прийнято згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014.
д/нПризначеноГолова Ревiзiйної комiсiїЧеренков Михайло СергiйовичКЕ, 683300, 18.07.1997, Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Голова Ревiзiйної комiсiї Черенков Михайло Сергiйович (паспорт: серiя КЕ номер 683300 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 18.07.1997) призначено 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: вчитель бiологiї. Рiшення прийнято згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014.
д/нПризначеноСекретар Ревiзiйної комiсiїКрижановський Володимир ВолодимировичКЕ, 596716, 26.03.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Секретар Ревiзiйної комiсiї Крижановський Володимир Володимирович (паспорт: серiя КЕ номер 596716 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 26.03.1997) призначено 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Заступник директора. Рiшення прийнято згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014.
д/нПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїШтельмашенко Микола ВолодимировичКЕ, 218355, 29.05.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Член Ревiзiйної комiсiї Штельмашенко Микола Володимирович (паспорт: серiя КЕ номер 218355 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi 29.05.1996) призначено 18.04.2014 р. згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: водiй. Рiшення прийнято згiдно Протоколу б/н Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" вiд 18.04.2014.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.